صفحه اصلی » ایران اسلامی » انقلاب اسلامی » "دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران"

توسعه و رشد فرهنگ اسلامی در ساختار نیروهای مسلح

تاسیس جهاد سازندگی و خدمات آن به مناطق محروم و روستایی

تاسیس و اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره)

بنیاد مستضعفان و خدمات آن

قطع دخالت آمریکاییها در امور نظامی و ارتش ایران

ایجاد روحیه ابتکار و خلاقیت در کارکنان نیروهای مسلح

در خدمت اسلام و مردم قرار گرفتن نیروهای مسلح

تأسیس بسیج و برکات آن

مردمی شدن نیروهای مسلح

ظهور فرماندهان لایق و محبوب در نیروهای مسلح

پایان بخشیدن به حاکمیت مستشاران آمریکا

توسعه شبکه های برق روستایی

توسعه شبکه مخابراتی روستاها

توسعه شبکه آبرسانی روستاها و مناطق محروم

توسعه راه های روستایی و مناطق محروم

توسعه و تجهیز شبکه های بهداشت و درمان روستاها و مناطق محروم

پایه ریزی اقتصادی مبتنی بر قوانین اسلام

حمایت از تولیدات داخلی

خودباوری اقتصادی و حرکت در جهت خودکفایی

تلاش در جهت رهایی از اقتصاد تک قطبی و وابستگی به نفت

تحول در نظام تربیتی مدارس

نهضت مبارزه با بیسوادی

تغییرات اساسی در محتوای کتب درسی

رشد آگاهی های سیاسی در دانش آموزان

پاسخ به سوالات پیرامون دستاوردهای انقلاب اسلامی