صفحه اصلی » ایران اسلامی » انقلاب اسلامی » دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران » "دستاوردهای علمی"

تحول در نظام تربیتی مدارس

نهضت مبارزه با بیسوادی

تغییرات اساسی در محتوای کتب درسی

رشد آگاهی های سیاسی در دانش آموزان