صفحه اصلی » ایران اسلامی » انقلاب اسلامی » دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران » "دستاوردهای فرهنگی و جهادی و اجتماعی"

تاسیس جهاد سازندگی و خدمات آن به مناطق محروم و روستایی

تاسیس و اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره)

بنیاد مستضعفان و خدمات آن