صفحه اصلی » ایران اسلامی » انقلاب اسلامی » مبانی انقلاب اسلامی » "جمهوری اسلامی"

مفهوم حکومت و جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)