صفحه اصلی » صوت » فلسطین » "حجت الاسلام يوسفي غروي"

حضرت موسی و قومش وقتی از رود نیل عبور کردند در کدام سرزمین اسکان گزیدند و آن زمان کشور فلسطین کجا بود و چگونه به اشغال بنی اسرائیل درآمد