صفحه اصلی » پرسش و پاسخ » "امام حسن (علیه السلام)"
 • امام حسن (علیه السلام)
  1. آیا ابن عباس به امام حسن (ع) خیانت کرد؟
  2. امام حسن مجتبی(ع) و تبیینِ سیاستِ اسلامی
  3. چرا امام حسن(ع) صلح کرد؟
  4. مواد قرارداد صلح نامه امام حسن(علیه السلام) چیست ؟
  5. چرا امامت در فرزندان امام حسین(علیه السلام) ادامه یافت و از فرزندان امام حسن مجتبى(علیه السلام) کسى به این مقام نرسید ؟
  6. چرا امام حسن(علیه السلام) قیام نکرد ؟
  7. چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح و امامت را به او واگذار کردند ؟
  8. آیا مسموم کردن امام حسن علیه السلام به دستور معاویه بود ؟
  9. آیا شایعه همسران متعدّد براى امام مجتبى(علیه السلام) درست است ؟
  10. آیا امام حسن(علیه السلام) مى دانست که ظرف شیر یا آب زهرآلود است؟
  11. آیا امام حسن (ع) کسی از اصحاب را لعن کرده است؟