صفحه اصلی » پرسش و پاسخ » "امامت"
 • امامت
  1. آیا روایت «امامان دوازدگانه» به صورت متواتر در منابع شیعه و سنى نقل شده است؟
  2. چهل روایت صحیح در اثبات امامت از کتاب‌های شیعه و سنی
  3. مقصود از اهل بیت در آیه تطهیر و اهل بیت در آیه حضرت ابراهیم علیه السلام چه کسانی هستند ؟
  4. حدیث «سلمان منّا اهل البیت» با انحصار «اهل البیت» در پنج تن آل عبا در آیه تطهیر چگونه قابل جمع است؟
  5. چرا نام ائمه علیهم السلام مستقیماً در قرآن نیامده است ؟
  6. چرا امامان با این که می دانستند که چگونه و کی به شهادت می رسند ، باز به محل شهادت خود می رفتند
  7. آیا هر حاجتی را از هر نقطه از جهان از اهل بیت (ع‌) درخواست کنیم ، همان موقع می‌شنوند ؟
  8. آیا کسى از علماى اهل سنت، امامت را جزء اصول دین دانسته است؟
  9. آیا سوره الانسان در شأن اهل البیت علیهم السلام نازل شده است ؟
  10. آیا آیه‌آی در خصوص عصمت امامان علیهم السلام در قرآن آمده است ؟