صفحه اصلی » پرسش و پاسخ » "توسل"
 • توسل
  1. نمونه‏اى بیاورید که اهل سنت به جنازه یا قبر بزرگانشان تبرک جسته باشند .
  2. آیا علماى مذاهب چهارگانه ، درباره تبرّک و یا مس منبر و قبر پیامبر ( ص ) و یا قبور صالحین ، نظر مثبت دارند؟
  3. آیا شفاعت خواستن از غیر خداوند شرک است ؟
  4. آیا شفاعت خواستن از انبیاء و صالحین و توسل به آن‌ها شرک است ؟
  5. آیا آیه‌ای در قرآن کریم در باره جواز توسل به مردگان وجود دارد؟