صفحه اصلی » پرسش و پاسخ » "عائشه"
 • عائشه
  1. عائشه، در چند سالگی با رسول خدا (ص) ازدواج کرده است؟
  2. آیا عائشه، نسبت به همسران دیگر رسول خدا (ص) حسادت داشته است؟
  3. آیا عائشه، صحابه را لعن و سبّ کرده است؟
  4. آیا عائشه، با رسول خدا (ص) برخورد تندى داشته است؟
  5. آیا صحابه به عائشه ناسزا گفته‌اند؟
  6. آیا آیه‌اى در شأن عائشه و حفصه نازل شده است؟
  7. آیا عائشه، از دفن جنازه امام مجتبى (ع) در خانه رسول خدا (ص) جلوگیرى کرده است؟