صفحه اصلی » ویژه نامه » غدیر » "پرسش و پاسخ پیرامون غدیر"

اعترافات علمای اهل سنت بر تواتر حدیث غدیر

چرا حضرت رسول صلی الله علیه و آله بجای سخنرانی در غدیر، بر ولایت امام علی علیه السلام به صورت کتبی تاکید نکردند تا بتوان بعداً بر آن استناد کرد؟

چطور ممکن است که روزه روز غدیر معادل شصت ماه روزه باشد؟

چه نامها و صفاتی در روایات برای روز غدیر ذکر شده است؟

خطبه غدیر را با سند صحیح بیان فرمایید؟

دلالت حدیث غدیر بر ولایت امیر مؤمنان علیه السلام

مقصود از روایت: «حب علی حسنه، لا یضر معها سیئه» چیست؟

آیا کسی از علمای نحوی اهل سنت مولی را به معنی اولی بکار برده است؟

آیا روایت حسن مثنی در انکار دلالت حدیث غدیر ، صحت دارد ؟

آیا کسی از مفسرین اهل سنت مولی را به معنی اولی تفسیر کرده است؟

احادیث «علی مع الحق والحق مع علی»

امیرالمومنین علیه السلام، نخستین مسلمان

نخستین یار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم  

امام علی علیه السلام و قبول حکومت

آرامگاه امیر مؤمنان علیه السلام در گذر تاریخ