صفحه اصلی » مهمانان ایران اسلامی » "عکاسان عراق"

ایران وظیفه دارد پیام انقلابش را به کل دنیا برساند

پیروزی انقلاب پیام صلح اسلام را به کل جهان مخابره کرد

تفکر درست امام خمینی که همان فکر اسلام است